49P SALE-OFF CHỈNH NHA

49P SALE-OFF CHỈNH NHA

Chương trình KHUYẾN MÃI các sản phẩm vật tư chỉnh nha như mắc cài, dây cung, thun liên hàm, minivis...

/ ÁP DỤNG DUY NHẤT TẠI 49P DENTAL MARKET /
Ống stop trên dây chỉnh nha - AS
Minivis chỉnh nha - HUBIT
Thun liên hàm Sea Series™ - Ortho Techonology