49P SALE-OFF NỘI NHA

49P SALE-OFF NỘI NHA

Chương trình KHUYẾN MÃI các sản phẩm vật tư nội nha như trâm nội nha, máy nội nha, máy bơm rửa sóng âm, máy định vị chóp...

/ ÁP DỤNG DUY NHẤT TẠI 49P DENTAL MARKET /
Trâm K-FLEXOFILE - Dentsply
Mũi khoan Endo Z - Dentsply
cone-gutta-percha-protaper---dentsply-49p.vn
Mũi Gate Glidden - Dentsply
Mũi cổ dài Long neck - Dentsply
Xi măng che tủy răng Dycal - Dentsply
Trâm tay PROTAPER - DENTSPLY
Cone gutta Waveone Gold - Dentsply
Lèn ngang AD (FINGER SPREADER) - Dentsply
Trâm tay K-File Access - Dentsply
Thước đo nội nha - Dentsply
Lentulo - Dentsply
Trâm máy PROTAPER UNIVERSAL NITI  - Dentsply
bôi-trơn-ống-tủy-glyde-file-prep-dentsply-49p.vn