49P SALE-OFF PHỤC HÌNH

49P SALE-OFF PHỤC HÌNH

Chương trình KHUYẾN MÃI các sản phẩm vật tư phục hình như composite, mũi khoan, cao su lấy dấu...

/ ÁP DỤNG DUY NHẤT TẠI 49P DENTAL MARKET /
Loại bỏ đốm trắng Icon Smooth Surface - DMG Giảm giá 18%