49P Sale-Off Tháng 10

49P Sale-Off Tháng 10

Tổng hợp các sản phẩm, vật tư nha khoa có chương trình khuyến mãi trong tháng 10 tại 49P Dental Market

  • Chương trình kéo dài từ 15-31.10.2020
  • Áp dụng duy nhất tại 49P Dental Market
Cao su đặc Dentalseal@putty - Detax Giảm giá 10%
Composite đặc Solare Sculpt - GC
Cao su lấy dấu cắn Greenbite Apple - Detax Giảm giá 10%
Combo Composite lỏng GC-Solare Flo Giảm giá
Composite lỏng Tetric N-Flow - Ivoclar Vivadent
Composite  ESTELITE® ALPHA - Tokuyama
Cao su lỏng Detaseal@ Xlite - Detax Giảm giá 10%
Composite đặc Tetric N-Ceram - Ivoclar Vivadent
Khay lấy dấu nhựa - Việt Đăng
Nhựa làm răng tạm Luxatemp Fluorsescence - DMG Giảm giá 21%
Composite đặc PALFIQUE LX5 - Tokuyama
Xi măng trám răng Cention N - Ivoclar Vivadent Giảm giá 20%
Định vị chóp Rootor Meta Biomed