49P Sale-Off Tháng 11

49P Sale-Off Tháng 11

Tổng hợp các sản phẩm, vật tư nha khoa có chương trình khuyến mãi trong tháng 11 tại 49P Dental Market

  • Chương trình kéo dài từ 15-30.11.2020
  • Áp dụng duy nhất tại 49P Dental Market
Composite đặc Solare Sculpt - GC
Combo Composite lỏng GC-Solare Flo Giảm giá
mũi-khoan-trụ-đầu-tròn-838-romidan-49p.vn Giảm giá 10%
mũi-khoan-đầu-tròn-802-romidan-49p.vn Giảm giá 10%
Mũi khoan búp lửa - Romidan Giảm giá 10%
mũi-khoan-đuôi-chuột-889-romidan-49p.vn Giảm giá 10%
Mũi khoan quả lê 830R - Romidan Giảm giá 10%
Nhựa làm răng tạm Luxatemp Fluorsescence - DMG Giảm giá 21%