DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SMILE DESIGN

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SMILE DESIGN

Các sản phẩm sử dụng trong việc điều trị chuyên biệt Smile Design trên lâm sàng
Cao su đặc Dentalseal@putty Detax
Cao su lấy dấu cắn Greenbite Apple - Detax
Cao su lỏng Detaseal@ Xlite - Detax
Combo lấy dấu Detax Giảm giá 5%
1.495.000₫
1.419.000₫

Combo lấy dấu Detax

Vòng cao su đổ mẫu