DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SMILE DESIGN

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SMILE DESIGN

Các sản phẩm sử dụng trong việc điều trị chuyên biệt Smile Design trên lâm sàng
Cao su đặc Dentalseal@putty Detax
Cao su lấy dấu cắn Greenbite Apple - Detax
Cao su lỏng Detaseal@ Xlite - Detax
Súng bơm cao su lỏng tỉ lệ 1:1
Combo lấy dấu Detax
Súng bơm tỷ lệ 10:1
Combo Cao Su Detax
Vòng cao su đổ mẫu Hết hàng