DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SMILE DESIGN

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU SMILE DESIGN

Các sản phẩm sử dụng trong việc điều trị chuyên biệt Smile Design trên lâm sàng
Cao su đặc Dentalseal@putty Detax Giảm giá 5%
Cao su lấy dấu cắn Greenbite Apple - Detax Giảm giá 11%
Temprofit Premium - Nhựa làm Răng tạm & Mock-up Giảm giá 7%
Cao su lỏng Detaseal@ Xlite - Detax Giảm giá 3%
Sale

Unavailable

Sold Out