DỤNG CỤ, VẬT LIỆU CHỈNH NHA

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU CHỈNH NHA

RỘN RÀNG ƯU ĐÃI THÁNG 11.2018
*** Dụng cụ, vật liệu chỉnh nha ***

1. MẮC CÀI KIM LOẠI:
🔖 Mắc cài kim loại thường - GIẢM 17% còn 980.000/01 bộ
🔖 Combo mắc cài kim loại - MUA 05 TẶNG 01 BỘ + 02 hộp dây Niti
🔖 Mắc cài kim loại tự buộc - GIẢM 17% còn 2.875.000/01 bộ

2. MẮC CÀI SỨ:
🏷️ Mắc cài sứ Radiance - GIẢM 17% còn 3.750.000/01 bộ
🏷️ Mắc cài sứ tự buộc có kim loại - MUA 01 TẶNG 01 hộp dây Niti
🏷️ Mắc cài sứ tự buộc toàn sứ - MUA 01 TẶNG 02 hộp dây Niti

3. HỆ THỐNG DÂY:
📣 Dây niti tròn MUA 07 TẶNG 01
📣 Dây niti vuông MUA 07 TẶNG 01
📣 Dây ss tròn MUA 07 TẶNG 01
📣 Dây ss vuông MUA 07 TẶNG 01
📣 Thun gắn mắc cài trong MUA 05 TẶNG 01

 

Dây cung tloop