DỤNG CỤ, VẬT LIỆU CHỈNH NHA

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU CHỈNH NHA

Các sản phẩm nha khoa sử dụng trong điều trị chỉnh nha: mắc cài, dây cung, kìm, thun chuỗi, thun đơn...
Dây cung Tloop Ortho Technology
Mắc cài/ tube răng 6,7 - AS
Lò xo đóng khoảng - Closed Coil Springs
Gel sát khuẩn tay nhanh DryAnti V - Qhomes
Mắc cài kim loại Master - American Orthodontics
mũi-đá-trắng-49p.vn
Dây cung nong hàm Damon CuNiTi - Ormco