DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NHA CHU

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NHA CHU

Các dụng cụ, vật liệu sử dụng trong thăm khám, điều trị cũng như phẫu thuật nha chu như: cây đo túi, đầu cạo vôi, dụng cụ phẫu thuật...
dao-mổ-49p.vn