DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

Dụng cụ, vật liệu sử dụng trong điều trị Nội nha như: Các hệ thống trâm/file tay, trâm/file máy...

 

 

Thuốc nong ống tủy Largal ultra - Septodont
xi-măng-gắn-tạm-netc---meta-biomed-49p.vn
Xi măng che tủy răng Dycal - Dentsply
kim-bơm-rửa-nội-nha-mct-49p.vn
Trâm gai Edenta
Cone gutta percha - Gapadent
oxide-kẽm--zinc-oxide---prevest-49p.vn
bột-canxi-hydroxit---prevest-49p.vn
Trâm tay H File - Mani
Trâm máy Reciproc Blue - VDW
vật-liệu-trám-bít-sinh-học-mta-angelus-49p.vn
Trâm gai - Mani
cone-chính-gutta-percha-thông-thường---vdw-49p.vn
Mũi Gates - VDW
dung-dịch-sát-trùng-tủy-sống---camphenol-prevest-49p.vn
Mũi cổ dài Long neck - Dentsply
cone-chính-gutta---meta-biomed-49p.vn