DỤNG CỤ, VẬT LIỆU PHỤC HÌNH

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU PHỤC HÌNH

Các sản phẩm nha khoa sử dụng trong điều trị phục hình: Keo dán, Composite, Mũi khoan, Tay khoan, Vật liệu lấy dấu...
Cao su đặc Dentalseal@putty Detax
Cao su lấy dấu cắn Greenbite Apple - Detax
Cao su lỏng Detaseal@ Xlite - Detax
Súng bơm cao su lỏng tỉ lệ 1:1
Combo lấy dấu Detax
Súng bơm tỷ lệ 10:1
Combo Cao Su Detax