DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU SMILE DESIGN

DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU SMILE DESIGN

Các sản phẩm nha khoa sử dụng trong điều trị Smile Design: Cao su lấy dấu, cao su lấy dấu cắn, giá khớp, cung mặt...
Cao su đặc Dentalseal@putty - Detax Giảm giá 10%
Cao su lấy dấu cắn Greenbite Apple - Detax Giảm giá 10%
Vén môi - POS Giảm giá 25%
600.000₫
450.000₫

Vén môi - POS

Súng bơm cao su lỏng tỉ lệ 1:1 - Trung Quốc Giảm giá 15%
Cao su lỏng Detaseal@ Xlite - Detax Giảm giá 10%
Banh má nhựa trong - Trung Quốc
súng-bơm-tỷ-lệ-10:1-49p.vn
Bộ thước đo đường cong Spee Y-Instruments
Bộ thước đo thẩm mỹ Dr. Chu Hu-Friedy
vòng-cao-su-đổ-mẫu-49p.vn