DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

Dụng cụ, vật liệu sử dụng trong điều trị Nội nha như: Các hệ thống trâm/file tay, trâm/file máy...
Bột băng nha chu - GC
Kính lúp phóng đại
từ 5.875.000₫

Kính lúp phóng đại

Giấy sát khuẩn Caviwipes
File trâm máy RECIPROC VDW
AH 26 Xi măng trám bít ống tủy
Đèn led Headlight H50
Tủ di động nha khoa
MTA Flow - Điều trị tủy
Ultracal XS-Băng thuốc nội nha
Kim bơm rửa nội nha MCT
Dao mổ ACE
Đèn LED Headlight H60
RECIPROC Gutta-Percha VDW
Cone giấy RECIPROC VDW
Máy định vị chóp RAYPEX 6 VDW
Trâm máy nội nha - VDW.SILVER RECIPROC
Chất trám tạm Caviton
Trâm máy nội nha không dây - VDW.CONNECT Drive