DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

Dụng cụ, vật liệu sử dụng trong điều trị Nội nha như: Các hệ thống trâm/file tay, trâm/file máy...
File trâm máy RECIPROC VDW Hết hàng
Tủ di động nha khoa Hết hàng
RECIPROC Gutta-Percha VDW
Cone giấy RECIPROC VDW Hết hàng
Máy định vị chóp RAYPEX 6 VDW Hết hàng
Chất trám tạm Caviton Hết hàng