Kềm 3 chấu chỉnh cung FaceBow (060-016)

cung cấp bởi POS
1.800.000₫

Nhà sản xuất Orthopli 

Xuất xứ : Đức 

Dụng cụ này được sử dụng để tạo đường viền cho cung được sử dụng trong điều trị Headgear .

Cung bên trong có thể bị hạn chế hoặc mở rộng. Điều chỉnh cung bên ngoài với cung facebow và lực được kích hoạt trên đầu của bệnh nhân để có được hướng lực thích hợp.

Cung bên ngoài được nâng lên bằng cách ép với 2 ngạnh kém hơn, và hạ xuống bằng cách lật kìm và ép. Tạo đường viền cung ngoài cho mặt bằng cách ép phần trước của cung ngoài.