Bộ kit trám răng phân đoạn Composi- Tight 3D Fusion thế hệ mới

cung cấp bởi Garrison
7.300.000₫
  • Bộ kit trám răng phân đoạn Composi- Tight 3D Fusion thế hệ mới:
    - 25 khuôn trám các loại (5 loại)
    - 40 cây chêm ngắn các loại ( 4 loại)
    - 1 vòng giữ khuôn 3DXR
    - 1 kềm đặt vòng giữ khuôn