Bộ mũi khoan Mài Cùi SSP

cung cấp bởi 49P Dental Market
325.000₫

 * SALE-OFF PHỤC HÌNH *

  • GIẢM 10% BỘ MŨI KHOAN ROMIDAN
  • Áp dụng duy nhất tại 49P Dental Market

*** THÔNG TIN SẢN PHẨM ***

Sản phẩm được lựa chọn và sắp xếp dựa trên quy trình Phục hình SSP (Self Study Prosthodontics) bởi Chuyên Gia Phục Hình - Bs. Võ Phú Cường . 

*** ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM ***

  • Bộ mũi khoan đạt đủ 3 yếu tố:
    • Bộ mũi khoan mài cùi toàn diện
    • Chuẩn hoá theo quy trình
    • Tuỳ biến linh hoạt
  • Đọc thêm về quy trình mũi khoan mài cùi:

Quy trình thực hiện Mão Răng - Phần 1: Set up bộ mũi khoan mài cùi răng 

Set mũi khoan mài cùi răng SSP

Phản hồi khách hàng

Dựa trên 3 reviews Viết phản hồi