Bộ mũi khoan Mài Cùi

cung cấp bởi 49P Dental Market
325.000₫

 

***THÔNG TIN SẢN PHẨM :

Sản phẩm được lựa chọn và sắp xếp dựa trên quy trình Phục hình SSP (Self Study Prosthodontics) bởi Chuyên Gia Phục Hình - Bs. Võ Phú Cường . 

***ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM :

SSP Recommended & 49P Editor's Choice

- Bộ mũi khoan đạt đủ 3 yếu tố:

  1. Bộ mũi khoan mài cùi toàn diện
  2. Chuẩn hoá theo quy trình
  3. Tuỳ biến linh hoạt

- Đọc thêm về quy trình mũi khoan mài cùi:

Quy trình thực hiện Mão Răng - Phần 1: Set up bộ mũi khoan mài cùi răng 

Set mũi khoan mài cùi răng SSP

Phản hồi khách hàng

Dựa trên 3 reviews Viết phản hồi