Bộ mũi khoan Tạo xoang + Điêu khắc và đánh bóng

cung cấp bởi MDT
345.000₫

Bộ mũi khoan trám tạo xoang (7 mũi)

Bộ mũi khoan trám đánh bóng 2 ( 4 mũi)

Được thiết kế và recomment bởi SSP programme