Kềm bấm hook- Ball Hook Crimping Plier

cung cấp bởi Ortho Technology
2.670.000₫

*** THÔNG TIN SẢN PHẨM ***

  • Kềm bấm hook 
  • Được thiết kế để uốn các điểm dừng móc hoặc các phụ kiện chỉnh nha .
  • Dấu hiệu rãnh phù hợp với cơ sở của móc giữ chặt trong khi uốn.