Đầu bơm rửa và dây sạc máy tăm nước-Standard Jet Tips

cung cấp bởi WaterJet
138.000₫

Đầu xịt tiêu chuẩn

Đầu xịt nha chu 

Đầu xịt dành cho chỉnh nha

Dây sạc