Dây Key-Hole Loop thép ss đóng khoảng nhổ răng (19x25) - Dentsply Sirona

filler

Loại: 2 loop
Size: 22mm
Giá:
Giá bán ưu đãi105.000₫

Mô tả sản phẩm

Tạm tính phí giao hàng

Các sản phẩm bạn có thể cần

Các sản phẩm bạn đã xem