Etching răng dạng nước EMAIL PREPAREATOR BLUE

cung cấp bởi Ivoclar Vivadent
120.000₫

*** THÔNG TIN SẢN PHẨM ***

  • Nhà sản xuất: Ivoclar Vivadent
  • Đóng gói : lọ 6g

*** ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM ***

Etching là dạng lỏng 37% axit phosphoric.

* Là vật liệu etching men răng và conditioning ngà răng với tính năng đặc biệt.
* Độ chảy lỏng cho phép thấm qua các mô ngà hoàn toàn.