MELISEPTOL RAPID-Dung dịch diệt khuẩn nhanh các bề mặt y tế

cung cấp bởi B.Braun
316.000₫

Dung dịch diệt khuẩn nhanh các bề mặt y tế, chứa: 50% kl/kl 1-propanol + 0.075% kl/kl Didecyl dimethyl ammonium chloride

Nước sản xuất : Thụy Sĩ

Hãng :B.Braun