Minivis chỉnh nha - KJ Meditech

filler

Type: Type2 ( Đầu tròn )
Kích cỡ: 1.4*6mm
Giá:
Giá bán ưu đãi480.000₫

Mô tả sản phẩm

Tạm tính phí giao hàng

Các sản phẩm bạn có thể cần

Các sản phẩm bạn đã xem