Ống Luồn dây cung

cung cấp bởi 49P Dental Market
Hết hàng
198.000₫

Có 2 size

018 đi các dây dưới hoặc bằng 018

027 đi cho tất cả các dây