Pin & Ligature Cutter - Kềm cắt dây mảnh (060-008)

cung cấp bởi POS
3.540.000₫

-Dụng cụ này được sử dụng chỉ để cắt dây nối. Sau khi đặt và thắt dây buộc của dây xung quanh khung,bạn sẽ sử dụng kềm cắt này để cắt đuôi.

- Xuất xứ : Mỹ