STIK-N-PLACE-Cây giữ chặt Inlay/Onlay, Veneer

cung cấp bởi Directa
132.000₫

Hãng Directa

Sản xuất :  tại Thụy Điển

Đóng gói : Vỉ 10 cây

Là cây có đầu gắn chất dính dùng để giữ và đặt những vật dụng nhỏ hoặc dễ vỡ. 
Có thể giữ được các vật dụng kể cả khi bị dính nước hay nước bọt.
Có thể gập cong phần cán dễ dàng để đưa vật liệu đến những vị trị khó tới.
Có thể dùng cây gắn này nhiều lần cho 1 bệnh nhân.

Chất dính phù hợp với tiêu chuẩn về bao bì thực phẩm của FDA