Thước đo song song Cầu Răng

cung cấp bởi 49P Dental Market
Giảm giá 5%
950.000₫
899.000₫

Thước đo song song Cầu Răng

- Sản phẩm của Y-Instrument

- Công dụng của  thước đo song song Cầu Răng:

  • Sử dụng khi mài cùi Cầu Răng, đặc biệt các cầu răng có nhiều răng trụ trung gian
  • Kiểm tra sự song song hoặc hội tụ của các mặt đối kháng cùi răng trụ khi thực hiện Cầu Răng trên lâm sàng
Công dụng thước đo song song Cầu Răng

- Được sử dụng trong lớp SSP - Module III: Phá ma trận thông số Cầu Răng

- Sản phẩm đạt được "SSP Recommended""49P Editor's Choice"

Sản phẩm được "SSP Recommended" và "49P Editor's Choice"

Bộ thước Cầu Răng

Sale

Unavailable

Sold Out