Cavex ColorChange (sản phẩm được bình chọn 2014)

Cavex ColorChange (sản phẩm được bình chọn 2014)

49P Dental Market
Ý kiến chuyên gia: Vật liệu tự trộn với nước đồng nhất, chính xác và rất đẹp. Rất ít bọt khí. Nó dường như vô tình chảy xuống cổ họng.  Thông tin...

Sản phẩm HOT của tuần