DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CHỈNH NHA

DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CHỈNH NHA

Các sản phẩm nha khoa sử dụng trong điều trị chỉnh nha: mắc cài, dây cung, kìm, thun chuỗi, thun đơn...
Dây cung Tloop Ortho Technology Giảm giá 15%
Mắc cài/ tube răng 6,7 - AS
Lò xo đóng khoảng - Closed Coil Springs Giảm giá 15%
Dây cung nong hàm Damon CuNiTi - Ormco
Lò xo Warren - Warren Torquing Springs - RMO