Thun liên hàm - Wildlife Series™ - American Orthodontics

cung cấp bởi 49P Dental Market
20.000₫

Cao su thiên nhiên cao cấp với độ dày hoàn hảo

Kỹ thuật độc quyền đảm bảo cắt chính xác và lực kéo liên tục 

Đóng gói: 100 sợi/ gói