DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU NỘI NHA

DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU NỘI NHA

Dụng cụ, vật liệu sử dụng trong điều trị Nội nha như: Các hệ thống trâm/file tay, trâm/file máy...

 

 

trâm-tay-k-file---mani-49p.vn
dung-dịch-bơm-rửa-ống-tủy-hypochlorite-naocl-3%-49p.vn
chốt-sợi-thủy-tinh-3m-relyx™-fiber-post-49p.vn Giảm giá 19%
cement-trám-bít-meta-adseal-49p.vn
cone-giấy-gapadent-49p.vn
Máy rung bơm rửa nội nha EQ-S - Meta Biomed
Tay khoan bơm rửa ống tủy siêu âm - VDW
Trâm tay C-PILOT - VDW
Côn Gutta-Percha RECIPROC - VDW
Trâm tay H File - Mani
cone-gutta-có-vạch-chia-49p.vn
Cone phụ GAPADENT
cone-giấy--meta-paper-point---meta-biomed-49p.vn
cone-gutta-percha-protaper---dentsply-49p.vn
Bộ đê cao su Coltene