Bộ lọc

VDW

Xem
Côn Gutta-Percha RECIPROC - VDWreciproc-gutta-percha-vdw-49p.vn
VDW Côn Gutta-Percha RECIPROC - VDW
Giá bán ưu đãi630.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Cone giấy RECIPROC VDWcone-giấy-reciproc-vdw-49p.vn
VDW Cone giấy RECIPROC VDW
Giá bán ưu đãi599.000₫
Đánh giá
Còn hàng
file-trâm-máy-reciproc-vdw-49p.vnfile-trâm-máy-reciproc-vdw-49p.vn
VDW File trâm máy RECIPROC - VDW
Giá bán ưu đãi1.900.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Máy nội nha không dây CONNECT Drive - VDWtrâm-máy-nội-nha-không-dây---vdw.connect-drive-49p.vn
VDW Máy nội nha không dây CONNECT Drive - VDW
Giá bán ưu đãi61.900.000₫
Đánh giá
Còn hàng
máy-nội-nha---vdw.silver-reciproc-49p.vnmáy-nội-nha---vdw.silver-reciproc-49p.vn
VDW Máy nội nha SILVER RECIPROC - VDW.
Giá bán ưu đãi41.000.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Máy định vị chóp RAYPEX 6 - VDWmáy-định-vị-chóp-raypex-6-vdw-49p.vn
VDW Máy định vị chóp RAYPEX 6 - VDW
Giá bán ưu đãi25.000.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Mũi Gates - VDWmũi-gates---vdw-49p.vn
VDW Mũi Gates - VDW
Giá bán ưu đãi420.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Mũi khoan nội nha Peeso - VDWmũi-peeso---vdw-49p.vn
VDW Mũi khoan nội nha Peeso - VDW
Giá bán ưu đãi380.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Mũi quay thuốc Lentulo - VDWmũi-lentulo---vdw-49p.vn
VDW Mũi quay thuốc Lentulo - VDW
Giá bán ưu đãi250.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Trâm máy Reciproc Blue - VDWTrâm máy Reciproc Blue - VDW
VDW Trâm máy Reciproc Blue - VDW
Giá bán ưu đãi2.100.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Trâm tay C-PILOT - VDWtrâm-tay-c-pilot---vdw-49p.vn
VDW Trâm tay C-PILOT - VDW
Giá bán ưu đãi290.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Trâm tay K-File - VDWtrâm-tay-nội-nha-vdw.-49p.vn
VDW Trâm tay K-File - VDW
Giá bán ưu đãi290.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Xi măng trám bít ống tủy - 2Seal Easymix starter kit - VDWxi-măng-trám-bít-ống-tủy---2seal-easymix-starter-kit-vdw-49p.vn

Các sản phẩm bạn đã xem