Thun chuỗi Ortho Classic

cung cấp bởi Ortho Classic
330.000₫

Ortho Classic

Màu trắng trong

Có 3 size :  short, continious, long