Mắc cài kim loại tự buộc Empower® Metal Brackets

cung cấp bởi American Orthodontics
3.600.000₫

 

Mua 2 bộ tặng 1 hộp dây Niti vuông + 4 ống ifit R6

Mua 6 bộ tặng 1 bộ mắc cài thẩm mỹ Iconix

Mua 10 bộ tặng 1 bộ Iconix + 1 ống composite gắn 4g

CTKM đến hết tháng 5.2019

    Mắc cài kim loại tự buộc Empower® Metal Brackets