Canxi Hydroxide ứng dụng trong nội nha P1

A. Đặc tính hoá học của Canxi Hydroxide

 1. Tên gọi: Calcium Hydroxide hoặc Canxi Hydroxit
 2. Tính chất hoá học:
  • Công thức hoá học: Ca(OH)2 hoặc CaH2O2
  • Là một base tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm có tính base trung bình - mạnh.
  • Dạng rắn màu trắng, tan một phần trong nước thành dung dịch nước vôi trong.
 1. Phản ứng của Ca(OH)2 trong dung dịch:
  • Phản ứng: Ca(OH)2 >> Ca(+) + 2OH(-)
  • OH(-) là hydroxyl radical có hoạt chất oxy-hoá mạnh
  • Dung dịch Ca(OH)2 có tính kiềm với độ pH từ 12,5 ~ 12,8
Phản ứng của Ca(OH)2 trong dung dịch - 49P

B. Ứng dụng trong nội nha của Canxi Hydroxide

 1. Đặc tính sát khuẩn:
  • Phá huỷ màng tế bào vi khuẩn: Dung dịch Ca(OH)2 chứa ion OH(-) có tính oxi hoá rất mạnh. Ion OH(-) gắn lên màng tế bào vi khuẩn và phản ứng với phospholipid (acid béo) của màng tế bào tạo thành xà phòng.
  • Phá huỷ cấu trúc Protein và DNA vi khuẩn: Dung dịch Ca(OH)2 có độ pH rất cao, từ 12,5-12,8. Điều này dẫn tới thay đổi pH kích hoạt phản ứng của enzym trên màng tế bào vi khuẩn. Từ đó thay đổi hoạt tính hệ enzyme của vi khuẩn gây ức chế tổng hợp protein và DNA.
Ca(OH)2 và khả năng sát khuẩn dùng trong nội nha - 49P
 1. Bất hoạt độc tố vi khuẩn:
  • Cơ chế hoạt động: Độc tố vi khuẩn còn sót lại chứa phospholipid (acid béo). Mà Ca(OH)2 phản ứng với acid béo tạo xà phòng.
  • Với các hoá chất sử dụng trong nội nha, chỉ duy nhất Ca(OH)2 có khả năng bất hoạt độc tố vi khuẩn.

Ca(OH)2 và khả năng bất hoạt độc tố vi khuẩn dùng trong nội nha - 49P

 1. Điều hoà phản ứng viêm:
  • Trung hoà pH môi trường mô viêm: Dung dịch Ca(OH)2 có môi trường kiềm với độ pH là 12,5~12,8 có tác dụng trung hoà môi trường acid của mô viêm.
  • Bất hoạt các yếu tố gây viêm nội sinh: Độ pH cao của Ca(OH)2 bất hoạt các yếu tố gây viêm nội sinh TNF-alpha, CGRP & IL-alpha

Ca(OH)2 và khả năng điều hoà phản ứng viêm dùng trong nội nha - 49P

 1. Điều hoà quá trình tiêu/tạo mô cứng:
  • Bất hoạt huỷ ngà bào/ huỷ cốt bào: Ca(OH)2 trung hoà môi trường acid của mô viêm. Từ đó gây bất hoạt sự phát triển và hoạt động của huỷ ngà bào/ huỷ cốt bào (tạo ra và hoạt động ở môi trường acid).
  • Kích hoạt phát triển tế bào tạo ngà: Ca(OH)2 giải phóng Ca2+ có vai trò kích hoạt fibronectin - một enzyme quan trọng trong việc hình thành tế bào tạo ngà.
  • Kích hoạt quá trình khoáng hoá: Ca(OH)2 giải phóng Ca2+ và trung hoà môi trường acid của mô viêm. Điều này kích hoạt và tạo môi trường cho enzyme alkaline phosphatase (ALP) hoạt động để khởi động quá trình tái khoáng hoá.

Ca(OH)2 và khả năng lành thương mô cứng dùng trong nội nha - 49P

C. Chỉ định sử dụng Canxi Hydroxide:

 1. Nhờ đặc tính sát khuẩn, bất hoạt độc tố vi khuẩn và điều hoà phản ứng viêm nên Canxi Hydroxide được sử dụng để điều trị:
  • Điều trị ống tuỷ tiết dịch
  • Điều trị Abcess phượng hoàng
 1. Nhờ khả năng điều hoà quá trình tiêu/tạo mô cứng:
  • Đóng chóp/ Thủng sàn
  • Điều trị nội/ ngoại tiêu
  • Lành thương thấu quang quanh chóp

Nguồn tài liệu sử dụng:

 1. Ho CH, Khoo A, Tan R, Teh J, Lim KC, Sae-Lim V. pH changes in root dentin after intracanal placement of improved calcium hydroxide containing gutta-percha points. J Endod. 2003 Jan;29(1):4-8.
 2. Khan AA, Sun X, Hargreaves KM. Effect of calcium hydroxide on proinflammatory cytokines and neuropeptides. J Endod. 2008;34(11):1360-1363.
 3. Mizuno M, Banzai Y. Calcium ion release from calcium hydroxide stimulated fibronectin gene expression in dental pulp cells and the differentiation of dental pulp cells to mineralized tissue forming cells by fibronectin. Int Endod J. 2008 Nov;41(11):933-8

Để lại bình luận

Tất cả bình luận cần được duyệt trước khi hiển thị

Sản phẩm HOT của tuần