Hệ thống dây Niti tròn - American Orthodontics

cung cấp bởi 49P Dental Market
269.000₫

Dây Niti - Nikel Titanium trong từ thương hiệu American Orthodontics

Hộp : 10 dây