Mũi khoan DFS

Mũi khoan DFS

MÀI CẮT MÔ RĂNG NHANH HƠN cùng DFS

  • MẠNH MẼ để nhanh hơn <-- Sử dụng 100% KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN CHUYÊN DỤNG FGs đem lại lực cắt mạnh nhất
  • BỀN BỈ để nhanh hơn <-- Với công nghệ PHỦ 2 LỚP KIM CƯƠNG MẬT ĐỘ LỚN đặc biệt của DFS PHÂN BỔ LỰC CẮT TỐI ƯU toàn thân mũi khoan
  • HOÀN THIỆN để nhanh hơn <-- CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA ĐỨC CÙNG 30 NĂM KINH NGHIỆM của nhãn hàng DFS đem lại thiết kế mũi khoan nha khoa chính xác về KÍCH THƯỚC, hoàn thiện về CHẤT LƯỢNG
Mũi khoan trụ đầu tròn 850 - DFS