DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NỘI NHA

Dụng cụ, vật liệu sử dụng trong điều trị Nội nha như: Các hệ thống trâm/file tay, trâm/file máy...

 

 

trâm-tay-k-file---mani-49p.vn
dung-dịch-bơm-rửa-ống-tủy-hypochlorite-naocl-3%-49p.vn
chốt-sợi-thủy-tinh-3m-relyx™-fiber-post-49p.vn Giảm giá 29%
Trâm tay C-PILOT - VDW
cone-giấy-gapadent-49p.vn
Côn Gutta-Percha RECIPROC - VDW
Cone phụ GAPADENT
cement-trám-bít-meta-adseal-49p.vn Giảm giá 5%
cone-giấy--meta-paper-point---meta-biomed-49p.vn
cone-gutta-có-vạch-chia-49p.vn
Tay khoan bơm rửa ống tủy siêu âm - VDW
Trâm K-FLEXOFILE - Dentsply
kim-bơm-rửa-ống-tủy-c-k-endo-49p.vn Giảm giá 10%