Bộ lọc

Medesy

Xem
Bộ dụng cụ phẫu thuật  - KIT SURGERY BASIC - Medesy
Cây ấn dây - Medesycây-ấn-dây---medesy---6722.hl8-49p.vn
Medesy Cây ấn dây - Medesy
Giá bán ưu đãi515.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Cây ấn khâu - Medesycây-ấn-khâu---medesy-49p.vn
Medesy Cây ấn khâu - Medesy
Giá bán ưu đãi912.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Cây cắn khâu cán nhựa Medesycây-cắn-khâu-medesy-49p.vn
Medesy Cây cắn khâu cán nhựa Medesy
Giá bán ưu đãi402.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm bẻ chỉnh nha 3 chấu - Medesy (3000/54)kềm-bẻ-dây-3-chấu---medesy-(300054)-49p.vn
Kềm bẻ dây chỉnh nha Jarabak - Medesy 3000/20kềm-bẻ-dây-jarabak---300020---medesy-49p.vn
Kềm cắt dây mảnh - Pin & Ligature - Medesykềm-cắt-dây-mảnh---pin-&-ligature-medesy-49p.vn
Kềm cắt xa - Medesykềm-cắt-xa---medesy--300067-tc-49p.vn
Medesy Kềm cắt xa - Medesy
Giá bán ưu đãi3.971.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm Mathieu - Medesykềm-mathieu---medesy-49p.vn
Medesy Kềm Mathieu - Medesy
Giá bán ưu đãiTừ 1.366.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Kềm mỏ chim 2 chấu( cán vàng) - Medesy (3000/39TC)kềm-mỏ-chim-2-chấu(-cán-vàng)---300039tc---medesy-49p.vn
Kềm mỏ chim bẻ dây nhẹ - Medesykềm-mỏ-chim-bẻ-dây-nhẹ---300081---medesy-49p.vn
Medesy Kềm mỏ chim bẻ dây nhẹ - Medesy
Giá bán ưu đãi1.831.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm Nance - Medesykềm-nance-medesy-49p.vn
Medesy Kềm Nance - Medesy
Giá bán ưu đãi2.311.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm tháo khâu - Medesykềm-tháo-khâu---300050---medesy-49p.vn
Medesy Kềm tháo khâu - Medesy
Giá bán ưu đãi2.542.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm tháo mắc cài - Medesy 3000/82kềm-tháo-mắc-cài---bracket-removing-plier---medesy-300082-49p.vn
Medesy Kềm tháo mắc cài - Medesy 3000/82
Giá bán ưu đãi3.204.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm tháo mắc cài thẳng - Medesykềm-tháo-mắc-cài-thẳng---300083---medesy-49p.vn
Medesy Kềm tháo mắc cài thẳng - Medesy
Giá bán ưu đãi2.839.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm Tweed bẻ dây - Medesykềm-tweed-bẻ-dây---300051---medesy-49p.vn
Medesy Kềm Tweed bẻ dây - Medesy
Giá bán ưu đãi3.123.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm uốn dây Adam (Cán vàng)- Medesykềm-uốn-dây-adam-(cán-vàng)---300023tc---medesy-49p.vn
Medesy Kềm uốn dây Adam (Cán vàng)- Medesy
Giá bán ưu đãi2.714.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm uốn dây De La Rosa - Medesykềm-uốn-dây--de-la-rosa---300034---medesy-49p.vn
Medesy Kềm uốn dây De La Rosa - Medesy
Giá bán ưu đãi2.985.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm uốn dây Hollow - Medesykềm-uốn-dây-hollow---300070---medesy-49p.vn
Medesy Kềm uốn dây Hollow - Medesy
Giá bán ưu đãi1.698.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kềm đưa dây Weingart - Medesykềm-weingart---medesy--300032-49p.vn
Medesy Kềm đưa dây Weingart - Medesy
Giá bán ưu đãi1.963.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kẹp gắp mắc cài - Medesykẹp-gắp-mắc-cài-medesy-49p.vn
Medesy Kẹp gắp mắc cài - Medesy
Giá bán ưu đãiTừ 419.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại
Kẹp gắp Tube - Medesykẹp-gắp-tube---1134---medesy-49p.vn
Medesy Kẹp gắp Tube - Medesy
Giá bán ưu đãi644.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Kẹp kim - MedesyKẹp kim - Medesy
Medesy Kẹp kim - Medesy
Giá bán ưu đãiTừ 4.655.000₫
Đánh giá
Còn hàng
Lựa chọn chủng loại

Các sản phẩm bạn đã xem