Variolink Esthetic DC

cung cấp bởi Ivoclar Vivadent
9.400.000₫

*** THÔNG TIN SẢN PHẨM ***

Thương hiệu :  Ivoclar Vivadent

Variolink Esthetic là một hỗn hợp bảo dưỡng ánh sáng và xử lý kép cho quá trình thẩm thấu và thẩm mỹ vĩnh viễn của phục hình gốm và nhựa composite.

Vật liệu này đại diện cho thế hệ tiếp theo của xi măng thẩm mỹ Variolink II và Variolink Veneer được thiết lập tốt.

- Chỉ định: Thẩm mỹ Variolink DC Xi măng vĩnh viễn của phục hồi thủy tinh-gốm, lithium disilicate thủy tinh và composite (inlays, onlays, một phần mão, mão, cầu) 

- Ưu điểm: Độ ổn định bóng tuyệt vời nhờ vào chất khởi đầu ánh sáng phản ứng và được cấp bằng sáng chế Ivocerin không chứa 100% amin

Hệ thống bóng hiệu ứng cân bằng và đơn giản Huỳnh quang giống như thật

Dễ dàng, loại bỏ dư thừa chính xác Linh hoạt, nhất quán tình huống - sự kết hợp lý tưởng của khả năng lưu chuyển và ổn định Ấn tượng quang sinh học

Sắc thái: Ánh sáng, trung tính, ấm áp

Đóng gói :

Variolink Esthetic DC Light 1x 5g

Variolink Esthetic DC Neutral 1x5g

Variolink Esthetic DC Warm 1x 5g

Variolink Esthetic Try-In Light 1x 1.7g

Variolink Esthetic Try-In  Neutral 1x 1.7g

Variolink Esthetic Try-In Warm 1x 1.7g

Etching : 2g

Bond :5g

Kèm theo phụ kiện khác