Variolink Esthetic LC

cung cấp bởi Ivoclar Vivadent
6.300.000₫

Xi măng thẩm mỹ quang trùng hợp chuyên gắn mặt dán Veneer, Laminate,Onlays, Inlays sứ....

Bộ gồm có 3 màu : Light, Warm, Neutral.