Cọ Bond

cung cấp bởi Unname
45.000₫
***THÔNG TIN SẢN PHẨM ***
Có 3 size :
    • Regular ( lớn) 
    • Fine (vừa) 
    • Ultrafine (nhỏ)