Giải phẫu trâm nội nha: Phân tích thiết diện cắt ngang của trâm nội nha

1. Hình dạng thiết diện

 • Hình dạng thiết diện trâm nội nha khác nhau giữa các loại trâm nội nha. Trâm K có thiết diện hình vuông, trâm H có thiết diện giọt nước, Reamer có thiết diện tam giác…
 • Hình dạng thiết diện quyết định độ lớn lõi trâm và số điểm tiếp xúc giữa trâm nội nha và thành ống tuỷ

49P I&M Recommend - Phân tích thiết diện cắt ngang của trâm

2. Số điểm tiếp xúc

Là số điểm tiếp xúc giữa trâm nội nha và thành ống tuỷ -> quyết định lực cắt của trâm nội nha

49P I&M Recommend - Phân tích thiết diện cắt ngang trâm nội nha

 • Thiêt diện hình vuông có số điểm tiếp xúc nhiều nhất (4 điểm). Thiết diện hình thoi/bình hành có số điểm tiếp xúc ít nhất (2 điểm)
 • Số điểm tiếp xúc càng ít thì ít nguy cơ gãy trâm trong quá trình tạo hình ống tuỷ. Điều này là do giảm thiểu ma sát & torsional stress trong quá trình tạo hình ống tuỷ
 • Số điểm tiếp xúc nhiều -> tăng cảm giác tay -> trâm K (thiết diện hình vuông với 4 điểm tiếp xúc) số nhỏ sử dụng tốt nhất để thăm dò ống tuỷ

3. Độ lớn trâm

Là độ lớn lõi trâm trong thiết diện cắt ngang -> quyết định độ cứng trâm & không gian chứa ngà mùn

 • Lõi trâm càng lớn -> trâm càng có độ cứng cao và ngược lại, lõi trâm càng nhỏ thì trâm càng dẻo
 • Độ lớn trâm lớn -> không gian chứa mùn ngà nhỏ -> Mùn ngà dễ tích tụ lấp đầy không gian này trong quá trình tạo hình ống tuỷ -> tăng ma sát & torsional stress -> dễ gãy trâm

49P I&M Recommend - Phân tích thiết diện cắt ngang trâm nội nha

4. Diện trơ

Các diện nhô ra nhất của phần làm việc của trâm

 • Chống lại hiện tượng lưỡi cắt bị gài quá sâu vào thành ống tuỷ
 • Tuy nhiên diện trơ làm tăng ma sát giữa trâm nội nha và thành ống tuỷ

-> Giảm diện tích tiếp xúc của diện trơ với thành ống tuỷ để giảm ma sát bằng 2 cách:

 • Giảm kích thước diện trơ
 • Giảm số lượng diện trơ tiếp xúc với thành ống tuỷ

49P I&M Recommend - Phân tích thiết diện cắt ngang trâm nội nha

5. Góc cào/Góc cắt

Góc được tạo bởi bán kính mặt cắt trâm với lưỡi cắt khi cắt ngang trâm vuông góc với trục dọc của trâm

 • Positive Rake Angle: Góc cào > 90 độ -> Lưỡi cắt có tác dụng CẮT mô ngà mùn
 • Negative Rake Angle: Góc cào < 90 độ -> Lưỡi cắt có tác dụng CÀO mô ngà mùn

49P I&M Recommend - Phân tích thiết diện cắt ngang trâm nội nha

-> Các lưỡi cắt có tác dụng CÀO có lực cắt mô ngà yếu hơn lưỡi cắt có tác dụng CẮT. Tuy nhiên sẽ giảm nguy cơ lưỡi cắt gài vào thành ống tuỷ -> giảm nguy cơ gãy trâm

Trâm nội nha Dentsply Wave One Gold

Để lại bình luận

Tất cả bình luận cần được duyệt trước khi hiển thị

Sản phẩm HOT của tuần