RUBBER DAM FULL KIT-Bộ đặt đê đầy đủ

cung cấp bởi Coltene
315.000₫
  • Đê 6” x 6” (152 x 152mm) màu xanh lục 36 cái
  • Khung nhựa 6” (152mm) (H01414)
  • Bộ 4 clamp cánh Fiesta có mã màu (#2, #9, #12A, #13A)
  • 6 tấm mẫu
  • Chỉ Wedjets (nhỏ)
  • Kềm bấm đê cao su
  • Kẹp đê cao su
  • CD hướng dẫn sử dụng (HCD01)