NGƯNG DÙNG AMALGAM

Tháng 6 năm 2008, FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ) đã thừa nhận rằng miếng trám bạc có thể không an toàn. Đến nay, cuối cùng cũng đã có thông tư về việc NGƯNG SỬ DỤNG AMALGAM TRONG NHA KHOA.


Để lại bình luận

Tất cả bình luận cần được duyệt trước khi hiển thị

Sản phẩm HOT của tuần