THÔNG BÁO NGƯNG DÙNG AMALGAM

Tháng 6 năm 2008, FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ) đã thừa nhận rằng miếng trám bạc có thể không an toàn. Đến nay, cuối cùng cũng đã có thông tư về việc NGƯNG SỬ DỤNG AMALGAM TRONG NHA KHOA.


Bài đọc trước Ring trám xoang II Composi-Tight 3D Fussion – sản phẩm đề nghị năm 2019
Bài đọc kế tiếp G-CEM LinkForce (sản phẩm dự đoán 2019)

Để lại bình luận

Bình luận phải được duyệt trước khi được đăng tải

* Bắt buộc