Khâu 3 ống để gắn TPA

cung cấp bởi Ortho Technology
191.000₫

Nhà sản xuất : Ortho Technology

Xuất xứ : Mỹ 

Khâu 3 ống răng 6, 7 . Có thêm ống phụ mặt trong để gắn cùng TPA.