Mũi khoan trụ đầu tròn

cung cấp bởi MDT
30.000₫

Mũi khoan trụ đầu tròn

C: xanh lá

F: đỏ

XF: vàng

M: xanh dương