Mũi khoan trụ thuôn đầu nhọn MDT

cung cấp bởi MDT
29.000₫
- Mũi khoan hình trụ nhọn