Trâm Pathfile Rotary thông ống tủy cơ học Dentsply

cung cấp bởi Dentsply
997.000₫

Trâm tạo đường trượt, giúp kéo dài độ bền của các trâm khác lên rất nhiều lần

Quy trình thực hiện : 3 trâm. 013,016,019.  Dùng máy

Đóng gói : vỉ 6 trâm