Trâm máy Pathfile Rotary thông ống tủy cơ học - Dentsply Sirona

filler

Size: 013
CHiều dài: 21mm
Giá:
Giá bán ưu đãi924.000₫

Mô tả sản phẩm

Tạm tính phí giao hàng

Các sản phẩm bạn có thể cần

Các sản phẩm bạn đã xem