Vật liệu trám tạm Orafil -G - Prevest

cung cấp bởi Prevest
110.000₫

Nhà sản xuất: Prevest

Xuất xứ: Ấn Độ

Orafil - G - Vật liệu trám tạm

Là cement zinc sulphate dùng để trám tạm và gắn cầu mão tạm

Chỉ định

- Trám tạm ổ răng giữa lúc chuẩn bị răng và lúc trám cement vĩnh viễn

- Tạm thế cho cement giúp gắn các loại cầu mão

Đóng gói:

- Lọ 40g